torsdag 25 september 2014

Konferens

Är på plats i danspalatset Safiren i Katrineholm.
Lyssnar på en massa kloka människor som vet en massa bra. 
Nyss var det en representant för Barn-och elevombudsmannen. Det är en balans som människor inom skolan får vara i där elevens kränkta känsla får råda. Men balansen blir då att inte fostra fram en hel massa terrorister som alltid får sin vilja fram. Men heller inte sluta se den ibland lidande eleven som osynliggörs på skolan. 
Jag är nöjd med att det inte är jag som ska döma i detta.

Inga kommentarer: